Jste ERGOTERAPEUT?

  • Vestibulární systém, propriocepce i taktilní čití jsou základem dobrého vývvoje, tedy i vidění.
  • A proto jakákoliv porucha ve vaší oblasti znamená potíže i v mé -  vizuální oblasti. Svým klientům můžete doporučit zrakový trénink třeba proto, aby jim to šlo lépe ve škole. 
  • A protože mám díky své práci zákazníky z celé České republiky, budu moc ráda, když mě kontaktujete. Abych měla v záloze další ověřené odborníky. 
  • Spolupracuji s klinickou logopedkou, ergoterapeutkou, speciální pedagožkou - ne proto, že musím, ale ptoto, že chci. Chci dětem pomoci naplno rozvinout jejich potenciál.

Jsem Mgr. Lucie Křepelová

optometristka a expertka na zrakový trénink

Ve své praxi ráda spolupracuji s odborníky z jiných oborů. Ráda vás vezmu do týmu. 

Napište mi klidně hned :-)